Návštevníkom centra sú k dispozícii pre pohodlný prístup do priestorov obchodnej galérie dve samostatné parkoviská s kapacitou cez 850 vonkajších parkovacích miest.

Parkovanie bicyklov je vyriešené chránenými stojanmi priamo u vchodov do centra .

Kapacitu parkovania zvyšujú parkovacie miesta u Retailu AB a letných teras.