Novootvorené fitness centrum M GYM v Obchodnom centre Madaras pozýva záujemcov o zdravý štýl a priaznivcov športu do novootvorených priestorov na 2.poschodí­, vybavených najmodernejší­mi posilňovací­mi strojmi, kardiozíłnou a telocvičnou s prí­slušenstvom.

Vhodné pre náročných ako i pre začiatoční­kov, ktorým radi poradia odborní­ trenéri.

Email: mgymfitness@ocmadaras.sk
Telefón: 053/4415031, 0911/936 761
Web: www.mgymfitness.sk
Pondelok:
06:00 - 22:00
Utorok:
06:00 - 22:00
Streda:
06:00 - 22:00
Štvrtok:
06:00 - 22:00
Piatok:
06:00 - 22:00
Sobota:
08:00 - 22:00
Nedeľa:
08:00 - 22:00