Spoločnosť Panta Rhei je sieť kní­hkupectiev, ktorá na slovenskom knižnom trhu pôsobí­ už 20 rokov. Cieľom Panta Rhei je poskytovať širokú ponuku kní­h rôznych žánrov pre všetky vekovékategíłrie, prinášať svojim zákazní­kom novéslužby a bonusy v podobe literárnych besied, autogramiád a prezentácií­ za účasti domácich i zahraničných osobností­ literárneho života. Prajeme si, aby si čitatelia v našom kní­hkupectve mohli v pokoji vybrať knihy, CD či DVD.

Email: madaras.spisskanovaves@pantarhei.sk
Telefón: 0907/895530
Web: www.pantarhei.sk
Pondelok:
09:00 - 20:00
Utorok:
09:00 - 20:00
Streda:
09:00 - 20:00
Štvrtok:
09:00 - 20:00
Piatok:
09:00 - 20:00
Sobota:
09:00 - 20:00
Nedeľa:
09:00 - 20:00