Slovenská pošta a. s., Mlynská 39, 052 06

Pošta Spišská Nová Ves 6:
- poskytovanie listových a balíových služieb, služieb poštového platobného styku a Poštovej banky a. s.
- predaj tovaru POSTshop, cenín a kolkov

Email: olsavska.iveta@slposta.sk
Telefón: 053/4415003
Web: www.posta.sk
Pondelok:
10:00 - 18:00
Utorok:
10:00 - 18:00
Streda:
10:00 - 18:00
Štvrtok:
10:00 - 18:00
Piatok:
10:00 - 18:00
Sobota:
10:00 - 17:00
Nedeľa:
09:00 - 11:30