Slovenská pošta a. s., Mlynská 39, 052 06

Pošta Spišská Nová Ves 6:
- poskytovanie listových a balíových služieb, služieb poštového platobného styku a Poštovej banky a. s.
- predaj tovaru POSTshop, cenín a kolkov

OZNAM Slovenskej pošty:

S účinnosťou od 1.10.2018 je pripravená zmena v poskytovaní poštových služieb: Pošta Spišská Nová Ves 6 (OC Madaras) sa stane pre vybraných adresátov spádovej oblasti v blízkosti obchodného centra Madaras oznamovacou poštou - tzn. poštou, na ktorej budú vydávané uložené oznámené zásielky.

Pre Vašu informovanosť zároveň uvádzame:

  • doručovanie zásielok (s výnimkou balíkových) na Vašu adresu naďalej zabezpečuje poštový doručovateľ Pošty Spišská Nová Ves 1
  • výplatu nedoručených dôchodkov a dôchodkov vyplácaných pri priehradke zabezpečí Pošta Spišská Nová Ves 1
  • výplatu nedoručených sociálnych dávok zabezpečí Pošta Spišská Nová Ves 1
  • výplatu doručených sociálnych dávok zabezpečujú všetky pošty
  • podávanie listových a balíkových zásielok je možné na všetkých poštách
  • podaj peňažných poukazov a SIPO, služby Poštovej banky je možný na všetkých poštách
  • predaj cenín, žrebov a telefónnych kariet zabezpečujú všetky pošty
  • výplatu poštových poukazov na adresu a poštových poukazov na výplatu zabezpečujú všetky pošty
  • výdaj balíkových zásielok „na poštu“ je možný na odosielateľom zvolenej pošte

Vážení zákazníci, našou snahou je vychádzať Vám v ústrety a neustále skvalitňovať nami poskytované služby. Veríme, že uvedená zmena prispeje k Vašej spokojnosti.

Email: olsavska.iveta@slposta.sk
Telefón: 053/4415003
Web: www.posta.sk
Pondelok:
09:00 - 18:00
Utorok:
09:00 - 18:00
Streda:
09:00 - 18:00
Štvrtok:
09:00 - 18:00
Piatok:
09:00 - 18:00
Sobota:
09:00 - 11:30
Nedeľa: